October 17, 2022 API Eva Zupancic

Kako je COVID-19 pripomogel k razumevanju in uporabi API-jev

Največja škoda, ki jo je povzročila pandemija COVID-19 je bila poleg ogrožanja človeškega zdravja in življenj ter padca zdravstvenega sistema, ohromitev globalne ekonomije in prekinitev dobavnih verig. COVID-19 nas je poleg postavil pred zdravstvene, gospodarske in socialne preizkušnje, države pa silil v zapiranje javne infrastrukture in omejevanje fizičnih stikov.

Podjetja v določenih sektorjih (kot so letalske družbe, turistična podjetja) so bila resno resno ogrožena, brez večjih možnosti prilagoditve. Druga (trgovina na drobno, gostinstvo in mnogo drugih sektorjev) pa prisiljena v prilagoditev poslovne strategije za doseganje baze strank prek alternativnih kanalov. Tu pa nastopi digitalna tehnologija, vključno z API-ji.

February 11, 2022 API Eva Zupancic

Bančništvo 4.0: Kako obvladovati priložnosti in izzive?

Odprto bančništvo prinaša številne priložnosti za vpeljavo novih poslovnih modelov. Uporabnikom in komitentom prinaša višjo inovativnost in konkurenčnost finančnih ponudnikov. Finančnim institucijam pa posledično številne izzive. Poglejmo si, kako učinkovito obvladovati izzive na področju Bančništva 4.0 in katera orodja nam pri tem lahko koristijo.

December 7, 2021 API Eva Zupancic

Novi digitalni poslovni modeli, ki jih omogočajo API-ji

API-ji so koristni tako za podjetja, ki jih izpostavijo, kot tudi za razvijalce, ki jih uporabijo. Razvijalci z uporabo API-jev uporabijo že obstoječe programske komponente, namesto da se poslužijo razvoja novih in tako prihranijo čas in denarni vložek. Podjetja, ki pa izpostavijo/ponujajo svoje API-je, pa lahko promovirajo svoje rešitve in zaslužijo s prodajo le-teh. Več o osnovah API ekonomije si lahko preberete tukaj.

Kakšne digitalne modele pa omogočajo API-ji?

October 26, 2021 API Eva Zupancic

KumuluzAPI – celostna platforma za upravljanje z API-ji. Kaj vse zmore?

Učinkovita rešitev za upravljanje API-jev naslavlja več kot le dober portal za razvijalce, upravljavce in visoko performančni API prehod. Vključuje tudi ustrezno infrastrukturo in naslavlja upravljanje API-jev v več nivojih, in sicer: Nivo upravljanja podatkov, aplikacijski nivo, integracijski nivo in interakcijski nivo. Več o tem si lahko preberete v članku o upravljanju API-jev v najzahtevnejših poslovnih okoljih (tukaj).

September 23, 2021 API Eva Zupancic

API Management v najzahtevnejših poslovnih okoljih

Najuspešnejša hitro rastoča podjetja svoje poslovanje danes širijo predvsem na podlagi digitalnih rešitev, digitalnih poslovnih modelov ter digitalnih sredstev. Razumejo API ekonomijo in s kreiranjem digitalnih sredstev rušijo fizične omejitve rasti, saj so digitalna sredstva enostavno ponovljiva in skalabilna.

Vključite se v naš poštni seznam

Vključite se v poštni seznam in prejemajte informacije o zadnjih novostih in posodobitvah.