September 23, 2021 Api Eva Zupancic
API KumuluzAPI API management

API Management v najzahtevnejših poslovnih okoljih

Najuspešnejša hitro rastoča podjetja svoje poslovanje danes širijo predvsem na podlagi digitalnih rešitev, digitalnih poslovnih modelov ter digitalnih sredstev. Razumejo API ekonomijo in s kreiranjem digitalnih sredstev rušijo fizične omejitve rasti, saj so digitalna sredstva enostavno ponovljiva in skalabilna.

Običajno pa poslovanje v API ekonomiji hitro postane izjemno kompleksno. Tako pri digitalizaciji poslovanja z uporabo API-jev ne gre le za dobro implementacijo API-jev, ampak predvsem za snovanje strategije, ki naslavlja želje deležnikov, in za kreiranje robustne infrastrukture pri gradnji digitalne infrastrukture za upravljanje z API-ji.

Za to pa potrebujemo prava tehnološka orodja, pri čemer je ključno ravno orodje za API management (tako za razvijalce, kot upravljavce). Poglejmo, kako deluje API management v najzahtevnejši poslovnih okoljih z uporabo takega orodja.

API management platforma – Temeljno orodje za razvijalce in upravljavce

Orodja za upravljanje API-jev oz. API management orodja prinašajo tako poslovne, kot tudi tehnične prednosti. Dobro API management orodje je del vsake dobre digitalne platforme, ki jo podjetja potrebujejo za digitalno preobrazbo. Iz poslovnega vidika upravljanje API-jev predstavlja upravljanje digitalnih sredstev. Digitalna sredstva vključujejo funkcionalnosti in poslovno logiko, ki nudijo dodano vrednost nam, našim poslovnim partnerjem in našim strankam.

API management orodja

API management orodje nudi vpogled nad obstoječimi digitalnimi sredstvi (kaj imamo), nadzor nad tem, kdo in koliko uporablja naša digitalna sredstva in tudi jasen pregled nad tem, katera digitalna sredstva nam v digitalni platformi še manjkajo. Upravljavcem dobro API management orodje torej enostavno poda odgovore na ključna poslovna vprašanja – kaj, kdo, koliko in kaj še.

Tehnične rešitve znotraj API platforme pa razvijalcem omogočajo dostop in pregled nad API-ji in njihovo dokumentacijo, običajno preko portala za razvijalce. Dodatno upravljavcem API-jev omogočajo upravljanje API-jev, njihove dokumentacije, njihovih odjemalcev in nadzor nad uporabo. Torej za management API-jev potrebujemo dva tipa različnih orodij, ki pokrivata različne potrebe – orodje za razvijalce in orodje za upravljavce.

API management platforma ponuja tudi infrastrukturo za upravljanje API-jev

Učinkovita rešitev za upravljanje API-jev naslavlja več kot le dober portal za razvijalce, upravljavce in visoko performančni API prehod. Ker upravljanje API-jev zajema več ključnih funkcionalnosti v modernem digitalnem poslovnem okolju, je pomembno, da je rešitev podprta z ustrezno infrastrukturo.

Infrastruktura za upravljanje API-jev v osrčju zajema rešitve na nivoju upravljanja podatkov, aplikacij, integracij in interakcij, kot tudi rešitve za podporne storitve, kot so varnostne storitve, storitve za razvijalce in storitve za analitiko. Infrastruktura, kot hrbtenica rešitve za upravljanje API-jev, organizacijam omogoča izrabljanje vseh prednosti API-jev. Infrastruktura ne poenostavlja delo le razvijalcem aplikacij in API-jev, ampak tudi arhitektom poslovnih rešitev.

Štirje nivoji strateškega upravljanja API-jev

Če gremo še korak dlje, dobra strategija za upravljanje API-jev naslavlja več nivojev. Zgolj z upoštevanjem vseh nivojev, se v ospredje postavlja zmožnost hitrega prilagajanja poslovnim zahtevam v sodobnem digitalnem svetu. Te nivoji so:

  • Nivo upravljanja podatkov – Ta nivo zajema podatkovne shrambe in repozitorije. Moderne digitalne organizacije temeljijo na podatkih, ki so shranjeni v podatkovnih bazah. Na tem nivoju želimo konsistenten in skladen način upravljanja podatkov.

  • Aplikacijski nivo – Na tem nivoju živijo aplikacije, na katerih temelji organizacija. Ta nivo zajema tako nove aplikacije, kot tudi obstoječe zaledne (»legacy«) aplikacije. Čeprav največkrat želimo stare aplikacije zamenjati z novimi, nam to časovne in finančne omejitve največkrat preprečujejo. Digitalna strategija mora nasloviti obstoječe, kot tudi nove aplikacije, iz katerih moramo izvleči čim večjo poslovno vrednost.

  • Integracijski nivo – Na tem nivoju živijo arhitekti in razvijalci integracij med aplikacijami in podatki s ciljem izpostaviti storitve. Potrebujemo strategijo, ki zajema stare in nove aplikacije ter njihovo medsebojno integracijo.

  • Interakcijski novo – Nivo, na katerem se izvajajo interakcije med aplikacijam in storitvam, ki so namenjene našim strankam, partnerjem in zaposlenim, ter poslovnimi aplikacijami in podatki. Aplikacije niso več monoliti, ampak mikrostoritve, ki preko storitev izpostavljajo ključne funkcionalnosti in podatke, ki jih izpostavimo preko API prehoda. Jedro tega nivoja je API prehod, ki mora zagotoviti varen in nadzorovan dostop.

Skupaj z vami lahko na vašem primeru pogledamo, kako poteka upravljanje API-jev v zahtevnih okoljih, in vam predstavimo funkcionalnosti, ki jih omogoča platforma KumuluzAPI. Kontaktirajte nas na info@kumuluz.com.

Vključite se v naš poštni seznam

Vključite se v poštni seznam in prejemajte informacije o zadnjih novostih in posodobitvah.