October 26, 2021 Api Eva Zupancic
API KumuluzAPI funkcionalnosti

KumuluzAPI – celostna platforma za upravljanje z API-ji. Kaj vse zmore?

Učinkovita rešitev za upravljanje API-jev naslavlja več kot le dober portal za razvijalce, upravljavce in visoko performančni API prehod. Vključuje tudi ustrezno infrastrukturo in naslavlja upravljanje API-jev v več nivojih, in sicer: Nivo upravljanja podatkov, aplikacijski nivo, integracijski nivo in interakcijski nivo. Več o tem si lahko preberete v članku o upravljanju API-jev v najzahtevnejših poslovnih okoljih (tukaj).

Ena takšnih učinkovitih rešitev za upravljanje API-jev je KumuluzAPI, ki je plod slovenskega znanja. Produkt v podjetju Sunesis razvijamo in nadgrajujemo že več kot 5 let in je v uporabi v številnih velikih podjetjih v regiji. Glavne potrebe za uspešno upravljanje digitalnih sredstev (API-jev) naslavlja preko svojih funkcionalnosti, ki so:

Portal za razvijalce Strankam, partnerjem in zaposlenim omogoča dostop do API-jev in njihovo dokumentacijo. Razvijalski portal zmanjšuje nepotrebno komunikacijo in podporo zunanjim razvijalcem, saj so vsebine samopostrežne. Z enostavnim mehanizmom naročanja na API-je razvijalci pridobijo dostop do API-ja.

Portal za upravljanje Portal za upravljanje je namenjen razvijalcem in upravljavcem API-jev znotraj organizacije. Portal omogoča uvoz in dokumentiranje API-jev (REST – OpenAPI 3, Swagger, RAML; SOAP – WSDL, gRPC, GraphQL), upravljanje naročnin, politik dostopa, nadzor dostopa, upravljane API Ključev, upravljanje API prehodov, upravljanje odjemalnih aplikacij itd.

API prehod KumuluzAPI vsebuje visok zmogljiv API prehod, ki je na voljo v dveh verzijah. Prva verzija je namenjena klasičnim okoljem, druga verzija pa je posebej prilagojena za Kubernetes in podpira specifike usmerjanja v okolju Kubernetes in Istio. Rešitev omogoča postavitev več instanc API prehodov, ki so lahko namenjene za različna okolja.

Strežnik za avtentikacijo in avtorizacijo Preko strežnika za avtentikacijo in avtorizacijo lahko upravljate varnostne aspekte dostopa do posameznega API-ja.

KumuluzAPI portal za upravljanje – kaj vse omogoča?

Glavna komponenta rešitve KumuluzAPI je portal za upravljanje API-jev, ki razvijalcem in upravljavcem API-jev omogoča:

  • Iskanje objavljenih API-jev.
  • Pregled podatkovnih modelov in shem, ki jih uporabljajo API-ji in njihove medsebojne odvisnosti (vključno s tem, kateri API-ji uporabljajo določen model oz. shemo).
  • Sistemska nadzorna plošča s podrobno statistiko klicev za različna časovna obdobja in pregled statusov API-jev, API prehodov in naročnin.
  • Funkcionalnosti za uporabo lastnih API-jev, odjemalnih aplikacij in organizacij.

Pregled nad API-ji Pogled za odkrivanje objavljenih API-jev prikaže vse API-je, ki so dostopni z naročnino (ali brez, če so javni) in klice preko API prehoda. Pogled omogoča enostavno iskanje in filtriranje API-jev po skupinah in dostop do podrobnosti posameznega API-ja, kot je dokumentacija, API definicija (Swagger, OpenAPI), pregled vitalnosti, nadzor statistike klicev na API, itd.

Pregled nad API-ji

Nadzor dostopa Eden najpomembnejših vidikov orodja za upravljanje API-jev je nadzor dostopa. S podrobnim vpogledom nad statistiko klicev KumuluzAPI omogoča spremljanje uporabe API-ja in tudi spremljanje trenda uporabe, ki nam omogoča, da prilagodimo infrastrukturo, na kateri se izvaja API v primeru rastočega trenda, itd.

Spremljanje statistike Poleg spremljanja nadzora uporabe KumuluzAPI omogoča tudi spremljanje statistike uspešnih klicev, neuspešnih klicev, in klicev, ki so kršili politike/omejitve dostopa (npr. število klicev, ki so kršili Rate Limiting policy). KumuluzAPI spremlja statistiko na nivoju API-ja in na nivoju posamezne operacije/končne točke API-ja.

Pregled nad uporabo API-ja

Pregled statistike klicev

KumuluzAPI Dev portal za razvijalce – Kaj vse omogoča?

Portal za upravljanje API-jev je primarno namenjen internim uporabnikom organizacije – tistim, ki API-je upravljajo. Portal za upravljanje API-jev organizaciji nudi vrsto prednosti, saj daje pregled nad trenutnim stanjem API-jev znotraj organizacije, vendar cilj rešitev za upravljanje API-jev niso le interni uporabniki in skrbniki API-jev.

Dokumentacija in možnost za naročanje API-je in njihove funkcionalnosti namreč želimo izpostaviti našim partnerjem, strankam in ostalim zunanjim razvijalcem. Za to skrbi komponenta KumuluzAPI Developer portal, preko katere API-je, njihovo dokumentacijo in možnost za naročanje dostavimo zunanjim uporabnikom.

KumuluzAPI - Developer portal

Preko portala za razvijalce uporabniki dostopajo do podrobnosti API-ja, vključno z uporabniško dokumentacijo, tehnično dokumentacijo in specifikacijo API-ja. KumuluzAPI Developer portal podpira tudi dokumentacijo v formatu Docsify. Javne API-je lahko uporabniki uporabljajo brez naročnine, t.j. brez API ključa.

Upravljanje z naročninami Za zasebne API-je morajo uporabniki ustvariti naročnino, preko katere registrirajo odjemalno aplikacijo in prejmejo API ključ za dostop. Naročnino odobri upravljavec API-ja preko portala za upravljanje.

Pregled podrobnosti API-ja

Za več informacij o KumuluzAPI se obrnite na info@kumuluz.com ali KumuluzAPI.

Vključite se v naš poštni seznam

Vključite se v poštni seznam in prejemajte informacije o zadnjih novostih in posodobitvah.