October 17, 2022 Api Eva Zupancic
API KumuluzAPI digitalna transformacija Covid-19

Kako je COVID-19 pripomogel k razumevanju in uporabi API-jev

Največja škoda, ki jo je povzročila pandemija COVID-19 je bila poleg ogrožanja človeškega zdravja in življenj ter padca zdravstvenega sistema, ohromitev globalne ekonomije in prekinitev dobavnih verig. COVID-19 nas je poleg postavil pred zdravstvene, gospodarske in socialne preizkušnje, države pa silil v zapiranje javne infrastrukture in omejevanje fizičnih stikov.

Podjetja v določenih sektorjih (kot so letalske družbe, turistična podjetja) so bila resno resno ogrožena, brez večjih možnosti prilagoditve. Druga (trgovina na drobno, gostinstvo in mnogo drugih sektorjev) pa prisiljena v prilagoditev poslovne strategije za doseganje baze strank prek alternativnih kanalov. Tu pa nastopi digitalna tehnologija, vključno z API-ji.

API-ji omogočajo digitalizacijo poslovanja, tako da fizični stik ni potreben

API-ji so tisti, ki podjetjem omogočajo, da na povsem nov način povežejo sisteme, podatke, algoritme, transakcije in nenazadnje tudi stranke. S tem omogočijo nastanek povsem novih digitalnih produktov in storitev, uporabniških izkušenj in pridobivanja ter obdelave podatkov. API-ji so botrovali k vzponu digitalizacije poslovanja in API ekonomije.

Podjetja, ki so odvisna od fizičnega stika s svojimi kupci, bodo (in so že) prisiljena ugotoviti mehanizme, kako svojim kupcev doprinesti svojo dodano vrednost v ekonomiji, zaznamovani s pandemijo in njenimi posledicami. Z omejeno mobilnostjo in fizičnimi obiski ljudje (in kupci) namreč maksimalno migrirajo na digitalne kanale.

Nove digitalne tehnologije omogočajo digitalizacijo segmenta poslovnega modela, kar pomeni ustvarjanje novih prihodkov preko digitalnih kanalov. Digitalizacija prav tako omogoča oplemenitenje fizičnih produktov z digitalnimi storitvami ali pa razvoj povsem novih digitalnih produktov in storitev, ki jih je možno tržiti preko digitalnih kanalov.

Značilnost digitalnega poslovnega modela je, da je le ta podprt z digitalnimi operacijami. To pomeni, da aktivnosti (trženje, transakcija, izvedba) ni več vezano na fizično okolje, temveč jih je mogoče izpeljati preko spleta. To se direktno odraža v poenostavljeni skalabilnosti, stroškovni optimizaciji, z uporabo tržnic pa se odraža v širši tržni izpostavljenosti. Vse to je ključno, da vsako podjetje stremi k razvoju digitalnih poslovnih modelov.

O prehodu na digitalne poslovne modele z izrabljanjem API tehnologije je lažje govoriti, kot pa izvajati. Vseeno lahko najdemo kar nekaj zgodb o uspehu. Poglejmo si nekaj praktičnih primerov in kaj je potrebno, pri uporabi API-jev za prilagoditev poslovanja v COVID-19 časih.

Enostavnejši primer prilagoditve poslovanja z API-ji, ki izhaja iz COVID-19 časov

Skladno z ukrepi, so se kupci poskušali izogniti vsem ne-nujnim opravkom, ki zahtevajo mobilnost in fizičen obisk na tretji lokaciji. Mnogo strank in podjetij je ugotovilo, da jim tak način poslovanja bolj ugaja. Podjetja so se zato odločila ohraniti vpeljane digitalne rešitve in nadaljevati z digitalno transformacijo poslovanja.

Enostavni primeri so sledeči. V kolikor si želimo spremeniti bančni paket, si želimo to opraviti preko aplikacije na mobilnem telefonu in ne z obiskom banke. Tukaj pride do izraza Bančništvo 4.0.

Preobrazbe v gostinstvu. Številne restavracije v Ljubljani s kvalitetno ponudbo se niso ozirale po dostavnih storitvah. Tudi njihovi gosti večinoma le teh niso pogrešali. Z zaprtjem gostilniških lokalov pa se je to drastično spremenilo. Restavracije so bile prisiljene poiskati alternativne rešitve. Večinoma so jim bile na voljo dve opciji. Vzpostavitev lastne dostavne službe, ali pa priključitev na večjo platformo (kot npr. Wolt), ki izvaja tudi dostavo. Verjetno ni presenetljivo, da je večina restavracij posegla po slednji opciji.

»Kakšna je relacija z API?« v zgornji dveh primerih. Direktno nobene. Restavracija se prijavi v partnerstvo, prejme aplikacijo in se prijavi v platformo.

Pa vendar. S pomočjo API-jev lahko integrira svoj POS, računovodsko in »order management« programsko opremo s platformo. Integracija restavraciji omogoča funkcionalnosti kot so analitika, vodenje porabe osnovnih sredstev, upravljanje naročil v kuhinji, upravljanje z meniji in podobno, predvsem pa zmanjšanje ročnih vnosov.

Zahtevnejši primer prilagoditve poslovanja z API-ji

Večje trgovsko podjetje je v zaključni fazi zaposlovanja novega prodajnega svetovalca. Novo zaposleni bo potreboval službeni mobilni telefon za opravljanje njegovih dolžnosti. Kot del njegovega uvajanja v novo poslovno okolje in procese mora zaposleni poslati e-mail prošnjo svojemu nadrejenemu (in nabavnemu specialistu) za nakup mobilnega telefona. Nabavni specialist bo najprej počakal na odobritev nadrejenega od novo zaposlenega, ter nato poslal po e-pošti zahtevek njihovemu telekomunikacijskem ponudniku za naročilo novega paketa in mobilnega telefona.

Agent na strani telekoma, bo prepisal podatke iz e-maila v njihov poslovni sistem in sprožil naročitveni postopek. Čez nekaj dni nabavni specialist na strani trgovskega podjetja prejme mobilni telefon za novo zaposlenega in dokumente za naročniško razmerje, vendar brez SIM kartice. Nabavni specialist počaka še na prihod SIM kartice in preda vse skupaj novo zaposlenemu. Po 2 tednih, je prodajni specialist pripravljen na komunikacijo z njegovo ekipo in strankami.

Kako bi izgledal zgornji primer, če bi digitalizirali proces naročila osnovnih sredstev z uporabo API ekonomije?

Ko vodja kadrovske službe in vodja poslovne enote zaposli novo osebo, se v kadrovski programski opremi sproži HR proces, ki samodejno naroči mobilni telefon, naročniški paket in SIM kartico pri telekomunikacijskem ponudniku. Telekomunikacijski ponudnik samodejno prejme zahtevek za naročilo v svojem poslovnem sistemu.

Ko ponudnik pošlje vse potrebno po pošti, pa tudi javi številko za sledenje paketa, neposredno v sistem za naročanje trgovskega podjetja. Prodajnega svetovalca tako čakajo osnovna sredstva za izvajanje nalog že od prvega dne po zaslugi digitalizacije procesa in API komunikacije. Da je prišlo do uspešne digitalizacije procesa, je telekomunikacijski ponudnik izpostavil API dostop za podajanje naročil za mobilne telefone in naročniške pakete. Podjetje je integriralo izpostavljene API-je v svoj sistem za naročilo osnovnih sredstev, le to pa integriralo z internim kadrovskim sistemom.

Poslovna vrednost digitalizacije v tem primeru sestoji naslednjih sklopov:

  • Prodajni svetovalec lahko komunicira in začne s produktivnim delom že prvi dan
  • Nabavni specialist je avtomatsko obveščen o novih zaposlenih, in se lahko posveti pomembnejšim nalogam, kot je naročanje osnovne opreme.
  • Telekomunikacijski ponudnik skrajša in poceni postopek naročanja. Agent na strani ponudnika se lahko raje posveti negovanju odnosa s strankami in gradnji uporabniške izkušnje.
  • Telekomunikacijski ponudnik je bil eden izmed prvih, ki je izpostavil API-je za naročanje in s tem pridobil nekaj novih poslovnih strank, ki so avtomatizirali svoje procese naročanja.

Na tem koraku pa velja izpostaviti, da kompleksnost API poslovanja eksponentno narašča z uporabo in izpostavitvijo večjega števila API-jev. Za obvladovanje te kompleksnosti pa se priporoča uporabo celovitih API Management platform, kot je KumuluzAPI.

Kako lahko torej prilagodite vaše poslovanje z uporabo API-jev?

Ključno je, da podjetja razmišljajo v smeri:

  • Vzpostavitve digitalnih kanalov in poslovnih modelov, s katerimi bodo podjetja naslovila obstoječe in nove kupce.
  • Iskanje rešitev za optimizacijo poslovnih procesov. API ekonomija lahko omogoči preboj tako na strani operative (primer trgovskega podjetja), kot na strani prodajne diferenciacije (primer telekomunikacijskega podjetja).

Sunesis ekipa že vse od ustanovitve podjetja pomaga pri vpeljavi najnaprednejših API tehnologij v najzahtevnejša poslovna okolja. Številne izkušnje in obsežni izzivi, ki so smo jih obšli na naši poti, so bile naše vodilo pri razvoju celostne platforme za upravljanje APIjev KumuluzAPI.

KumuluzAPI platforma je temelj, na katerem lahko temelji vaša API transformacija. Če vas zanima kaj več konkretnih informacij o KumuluzAPI, si poglejte kaj vse zmore platforma, ali nas kontaktirajte na info@kumuluz.com.

Vključite se v naš poštni seznam

Vključite se v poštni seznam in prejemajte informacije o zadnjih novostih in posodobitvah.