April 6, 2021 Api Zvone and Matjaz B. Juric
API KumuluzAPI API ekonomija Upravljanje API-jev

API ekonomija - Kaj je in kako vam lahko pomaga pri rasti vašega podjetja?

Preprosto povedano API-ji določajo, kako naj dve aplikaciji med seboj komunicirata oziroma izmenjata podatke. Čeprav se sliši definicija API-ja izjemno preprosta, pa je s prihodom API-jev zaživela povsem nova ekonomija – API ekonomija, ki pa postaja vse bolj kompleksna in zahtevna, a ključna za rast in razvoj skoraj vsake organizacije.

Prav API-ji so namreč tisti, ki podjetjem omogočajo, da na povsem nov način med seboj povežejo sisteme, podatke, algoritme, transakcije in nenazadnje tudi ljudi. Še več, omogočajo nastanek novih digitalnih produktov in storitev, uporabniških izkušenj in nov način pridobivanja ter obdelave podatkov. API-ji torej omogočajo podjetjem, da se še bolj intenzivno pozicinonirajo in »zasidrajo« v svojem poslovnem okolju; z novimi partnerskimi modeli, z novimi digitalnimi rešitvami in kanali do kupcev, z integracijo različnih IT sistemov in še več. Pod črto, na ta način API-ji omogočajo podjetjem bistveno hitrejšo rast, razvoj in povezovanje.

Podjetja, ki se ne bodo uspešno pozicionirala v API ekonomiji in izkoristila mnoge priložnosti, ki jih API ekonomija ponuja, bodo imela v prihodnosti velike težave. Saj brez digitalnih produktov in storitev, digitalnih poslovnih modelov ter integriranosti med različnimi aplikacijskimi rešitvami danes na sodobnem trgu enostavno več ne gre.

Dobrodošli torej v API ekonomiji. Poglejmo si, kako lahko tudi vi pospešite rast vašega podjetja z vključitvijo v ta novi tehnološki trend. In seveda, katera orodja pri tem nujno potrebujete.

API-ji kot digitalno sredstvo omogočajo izjemno skalabilnost

API-ji so glavni gradnik, ki sploh omogoča delovanje digitalnega poslovanja. Postali so namreč mehanizem, s katerim poslovno logiko spremenimo v digitalno sredstvo (»digital asset«), ki ga lahko tržimo svojim partnerjem in strankam oziroma z njim oblikujemo povsem nove rešitve in poslovne modele. In to na zelo hiter in učinkovit način.

Kaj točno je digitalno sredstvo? Če pogledamo definicijo dobrine oz. sredstva v realnem svetu je to nekaj, s čimer ustvarjamo prihodek, nekaj kar lahko prodamo, oddamo v najem, itd. V digitalnem svetu smo do nedavnega poznali sredstva v obliki končnih rešitev – kot recimo mobilna ali pa spletna aplikacija, ipd. Danes že poznamo več vrst digitalnih sredstev, med katere spadajo tudi API-je.

Prednost digitalnih sredstev je ta, da jih ustvarimo enkrat, prodamo pa jih lahko večkrat. Izdelek, ki ga ustvarimo v realnem svetu lahko prodamo le enemu kupcu, stanovanje lahko prodamo le enkrat, ali pa ga v nekem trenutku oddajamo le enemu najemniku. V digitalnem svetu te omejitve ni, digitalna sredstva so tako veliko bolj skalabilna.

API-ji torej niso le tehnologija ampak način, kako ustvariti novo sredstvo na ta način, da je kar najbolj izkoriščeno. Če se omejimo le na interno uporabo API-jev v organizaciji, s tem zagotovimo najvišjo raven ponovne uporabljivosti API-jev. Če pa API-je ponudimo tudi zunanjemu svetum smo s tem ustvarili možnost večkratnega trženja sredstva in gradnjo novih poslovnih modelov.

S pomočjo API-jev lahko tako interne poslovne rešitve, poslovno logiko in podatke preoblikujemo v digitalno sredstvo, ki ga tržimo svojim partnerjem in strankam. Praktično povedano, z API-ji lahko omogočimo tretjim osebam, da uporabljajo »logiko« naše digitalne rešitve preko API-klicev, ali pa tretje osebe preko API-jev dostopajo do podatkov, algoritmov in podobno.

Praktični primeri uporabe digitalnih sredstev v API ekonomiji

Poglejmo si primer, kako s pomočjo API-jev ustvarimo digitalno sredstvo, ki nam omogoča širitev na digitalnem trgu. Za primer vzemimo zavarovalnico, ki ponuja API, preko katerega lahko pri zavarovalnici sklenemo zavarovanje.

Namesto, da API uporabimo le interno za razvoj spletne ali mobilne aplikacije za svoje stranke, API izpostavimo tudi zunanjim partnerjem. Kaj to omogoči? Kar naenkrat lahko API uporabi vrsto zunanjih podjetji. Recimo ponudnik smučarskih vozovnic na svoji spletni aplikaciji za prodajo ponudi možnost sklenitev nezgodnega zavarovanja; prodajalec avtomobilov lahko na spletni aplikaciji omogoči zavarovanje avtomobila, itd.

Poglejmo še drugi primer, primer banke, ki nudi API za informativni izračun kredita. Oglaševalci nepremičnin in nepremičninske agencije lahko kar naenkrat na svojih spletnih aplikacijah ponudijo možnost informativnega izračuna kredita za izbrano nepremičnino. Predstavljamo si, da tak API ponudi več bank. Kar naenkrat končnemu kupcu ni potrebno do vsake banke po informativni izračun za želeno vsoto, ampak to naredi le s klikom in v trenutku prejme ponudbe iz več bank, ki jih lahko primerja med sabo. Bančništvo 4.0 zagotovo predstavlja priložnost za nove ideje, kako lahko banke uspevajo v API ekonomiji.

To so storitve prihodnosti, katerih glavni cilj je uporabniku ponuditi udobje (»convenience«) – na način, da v nakupnem procesu prihrani ogromno časa. Po drugi strani pa si zavarovalnica in banka ustvarita nove kanale za pridobivanje strank, saj si z API-ji zagotovita prisotnost na digitalnem trgu.

Kakšen API pa bi vam koristi, da si lahko zagotovite boljšo prisotnost na digitalnem trgu in hitrejšo rast?

Ključna orodja, ki jih potrebujete za uspeh v API ekonomiji

Digitalizacija poslovanja z API-ji je prvi korak proti API ekonomiji in predstavlja le majhen del celotne zgodbe. Kot velja za vsako sredstvo, potrebujemo načrt in orodja, s katerimi sredstvo pripeljemo na trg. Za primer vzemimo mobilno aplikacijo in orodja, s katerimi jo dostavimo končnim uporabnikom. Ko razvijemo neko mobilno aplikacijo, nam ta v trenutku, ko zaključimo razvoj, ne koristi kaj dosti, saj moramo to aplikacijo nekako dostaviti končnim uporabnikom.

Mobilne aplikacije uporabnikom dostavimo preko Google Play in preko App Store-a. Z objavo mobilne aplikacije postanejo dostopne končnim uporabnikom, ki si jih lahko namestijo na svojem pametne telefonu. Za dostavo mobilne aplikacije tako potrebujemo orodja, s katerimi aplikacijo razvijemo in orodja, s katerimi aplikacijo distribuiramo končnim uporabnikom.

Podobna orodja potrebujemo tudi za dostavo API-jev. Za namen razlage si namesto mobilne aplikacije predstavljajmo API. V prvem koraku potrebujemo orodja za razvoj API-ja, to so obstoječi programski jeziki in z njimi povezana ogrodja za razvoj (Java, .NET, Python …). Nad tem pa potrebujemo orodja za distribucijo API-jev, ki so ključni del API-ekonomije, saj brez njih ne moremo ustvariti poti do uporabnikov za naše API-je. Orodja za distribucijo API-jev v praksi pridejo v obliki orodij za upravljanje API-jev in portalov za razvijalce.

Vsaka organizacija nabor svojih API-jev distribuira preko rešitev za upravljanje API jev, kot je na primer KumuluzAPI. Pri distribuciji API-jev moramo nasloviti tudi ostale vidike API-jev, kot so varnost, nadzor dostopa, monetizacija, SLA, QoS, dokumentacija, specifikacija, itd. Ključno pri vsem tem je, da smo pri tem učinkoviti in da je naš glavni fokus na ustvarjanje novih ekosistemov, preko katerih širimo našo API ekonomijo.

Prikaz celotnega ekosistema orodij, ki ga potrebujemo, da uspešno delujemo v API ekonomiji:

Ekosistem ordij za uspešno delovanje API ekonomije

KumuluzAPI je eno takšnih orodij, ki vam omogoča celostno upravljanje z API-ji. Če vas zanima več informacij, kako lahko vaše podjetje izkoristi API ekonomijo za hitrejšo rast (skupaj z vami vam pomagamo identificirati potencialne digitalne rešitve, poslovne modele in sredstva), ali če vas zanima več konkretnih informacij o KumuluzAPI nas kontaktirajte na info@kumuluz.com.

Vključite se v naš poštni seznam

Vključite se v poštni seznam in prejemajte informacije o zadnjih novostih in posodobitvah.